news-details

Ticaret Bakanlığı'ndan Reklam Kurulu açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu ve Kurul tarafından alınan kararlarla ilgili vatandaşların yanlış yönlendirici nitelikte, kötü niyetli açıklama ve görüşlere yer verildiği görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ''Reklam Kurulu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca kendisine verilen yetkiyle, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmekte ve tüketicilerin sağlığının, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının, reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla zedelenmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Kasıtlı bir biçimde sosyal medya paylaşımlarında detaylarına yer verilmediği görülen ve 11 Haziran 2024 tarihli 346 Sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan Kurul kararında, söz konusu reklamda yer verilen “Gerçek atıştırmalık” ifadesinin Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz'un 35 inci maddesi hükmüne uygun olmadığı hususuna yer verilmiş ve Kanunla belirlenen idari yaptırım kararı Reklam Kurulu’nda oy birliğiyle alındı. Söz konusu Kurul kararına ve Kurul tarafından verilen diğer kararlara internet adresinden ulaşılabiliyor.

Diğer taraftan, bazı sosyal medya hesapları tarafından yönlendirildiği görülen yorumlarda dile getirilen Kurul kararlarının objektif olmadığı ve taraflı karar alındığı hususunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı:

''Anılan reklamda, reklam verenin savunucusu konumunda olduğu açıkça anlaşılan ve geçmişte ticari iş ilişkisi bulunan hesap sahibi kişi tarafından bugüne kadar Bakanlığımıza çok sayıda başvuru yapılmış ve birçoğuna ilişkin yaptırım uygulanmıştır. Ancak, bu hesap veya kişinin Reklam Kurulu tarafından haberdar edilmesine rağmen başvurularının sonucunu tüketicilerimiz ile aynı şekilde paylaşmadığı, bazı kararları tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde çarpıtarak paylaştığı görülmektedir. Ayrıca, söz konusu yorumlarda lehine karar verildiği iddia edilen firmayla ilgili olarak geçmişte Reklam Kurulu tarafından onlarca aleyhte karar alınmış ve idari para cezaları da dahil gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu gerçek de Reklam Kurulu kararlarının adil ve objektif olduğunu açıkça göstermektedir.''

  Hibya Haber Ajansı