Royal’ın halı ipliği üretimi fabrikası satılacak

by gazettahaber

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikası satışa çıkarıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Şirketimiz bünyesindeki Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikasındaki mal, hak ve varlıklarından oluşturulan  ‘BCF 1 ticari ve iktisadi bütünlüğü’, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20. maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 19.05.2022 tarih ve 31840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla satış şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarda satışa çıkarılmıştır. İhaleye son teklif verme tarihi 27.06.2022 saat 16.00’ya kadar olup,  ihale 28.06.2022 tarihinde saat 14.30’da fonun Büyükdere Cad. No :143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment