Pamel’de kar dağıtmama kararı

by gazettahaber

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş’de kar dağıtılmaması yönünde karar alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.037.017 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 1.633.203,61 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2021 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment